PROJEKTY

Chechło

Chorzów

GLIWICE

Gliwice

Katowice

KATOWICE

Mikołów

Piekary Śląskie

Radzionków

SZAŁSZA

Taciszów

Tarnowskie Góry

TULISZOWICE

Pniowiec

Warszawa

Warszawa

wycena projektu

Do wstępnej wyceny projektu potrzebna jest mapa działki (z naniesionymi granicami i zarysem budynku) oraz poglądowe zdjęcia terenu / wizualizacja elewacji / inspiracje ogrodowe. Po przeanalizowaniu przesłanych materiałów przygotowujemy indywidualną wycenę prac projektowych oraz informujemy o dostępnym terminie realizacji projektu.

Konsultacje na działce:

Po zaakceptowaniu wyceny, spotykamy się na działce rozmawiamy odnośnie przyszłego wyglądu ogrodu. Zbieramy niezbędne informacje aby poznać oczekiwania i zapoznać się z warunkami na działce. Po wizycie przygotuję umowę i po dopełnieniu formalności zaczynam prace projektowe.

Materiały, które będę potrzebować do przygotowania projektu to:

  1. mapa działki z granicami, naniesionym budynkiem oraz instalacjami podziemnymi (np. mapa do celów projektowych)
  2. rzut parteru z układem pomieszczeń, okien i wyjść z budynku wygląd elewacji w postaci wizualizacji lub rzutów

Przygotowanie koncepcji:

Przygotowuję koncepcje – najczęściej 2 pomysły – ogrodu w postaci modelu 3D, wizualizacji 3D oraz rzutu z góry z opisem funkcji. Są to pomysły uwzględniające wcześniejsze ustalenia z Klientem i możliwości jakie ma projektowana działka. Dzięki wizualizacjom widzą Państwo konkretne rozwiązania na ogrodzie przed ich realizacją.

Pomiary i inwentaryzacja fotograficzna:

Na potrzeby przygotowania koncepcji aktualizuję pomiary wysokościowe oraz inne istotne elementy wpływające na projekt.
Dzięki inwentaryzacji poznaję lepiej działkę i otoczenie w jakim ogród będzie funkcjonował.

Przygotowanie gotowego projektu:

Po wyborze i uzgodnieniach zmian w koncepcji, przystępujemy do przygotowania gotowego projektu. Zestaw materiałów jakie Państwo otrzymają to:

1.

projekt funkcjonalny ogrodu z nawierzchniami, architekturą oraz wymiarami

2.

projekt szaty roślinnej

3.

schemat rozmieszczenia oświetlenia

4.

przedmiar materiałów i nawierzchni ogrodowymi

5.

zestawienie gotowych elementów małej architektury

6.

tabelaryczne zestawienie roślin z wyszczególnieniem ilości oraz gatunku

7.

zalecenia pielęgnacyjne dotyczące roślin

8.

schemat instalacji zagospodarowania wody deszczowej lub schemat instalacji nawadniania (opcjonalnie)

W projekcie technicznym uwzględnione są rekomendowane materiały.
Projektowana szata roślinna jest przewidziana pod konkretne stanowisko i dostępne w szkółkach. Tak przygotowany projekt techniczny jest podstawą do wykonania ogrodu.