Chorzów

Ogród z tarasami wypoczynkowymi
Ogrody miejskie