Chorzów

Taras na dachu budynku w centrum miasta
Ogrody miejskie